Beata Pontén, vd för Allies och WhyWay

“Det allra viktigaste är att vi faktiskt gör något!”

Publicerat:

06 feb. 2024, 09:59

Nyhet

Almi vill peppa alla företag med hållbara tips inför framtiden. Nu är vi uppe i 100 Framtidstips - enkla och konkreta tips på hur du kan ta nästa steg i ditt hållbarhetsarbete.
Vem passar bättre att få tips av då än Beata Pontén? Beata är vd för Allies och WhyWay, specialister på hållbarhet och som varit en del av Almis hållbarhetserbjudanden. 

Allies mission är att accelerera den pågående transformationen till ett hållbart samhälle.  

– Vi räcker inte till för att det ska hända. Så vi startade WhyWay för att skapa produkter som kan hjälpa ännu fler, berättar Beata. 

En produkt som de har tagit fram är Sustainability Strategy Board – ett verktyg och spel för företag och organisationer som vill skapa och optimera sin hållbarhetsstrategi. Det var också utifrån detta verktyg som Almis Hållbarhetsworkshop skapades. 

– Spelet hjälper företag att själva identifiera vilka hållbarhetsområden som de kan jobba med och som kan ha påverkan på intressenter och som gör impact i samhället, men som också är bra för företagets business. 

Allies hjälper sina kunder med allt från att identifiera hur de kan bidra till en hållbar omställning till att implementera i verksamheten. 

– Mycket är hjälp till självhjälp. Det är begränsat vad vi kan göra. Vi behöver också jobba med olika allierade för att få till allt vad företagen kan behöva längs vägen.  

Vad är fokus hos er och era kunder just nu? 

– Att inte bara vara acceleratorer, och snabba på, utan även vara excelleratorer som kan hjälpa många företag att ställa om på ett effektivt sätt. Almi är ju fantastiska på det. Tiotusentals bolag har gått igenom deras process där hållbarhet bidrar, inte minst till affärerna.

Framtidstips 100: Så går du hållbar in i 2024 – och kommande år  

1. Identifiera företagets viktigaste hållbarhetsfrågor 

– Se vad som är viktigast för just din verksamhet. Alla internationella riktlinjer pekar på att det sällan hjälper att göra så många olika saker som möjligt samtidigt. Viktigast är att fokusera på delarna där du verkligen kan göra skillnad. Se hållbarhet som ett stort pussel där alla behöver hitta sina pusselbitar. Kan vi fokusera på de viktigaste pusselbitarna påverkar vi mycket mer effektivt än att titta på alla samtidigt.

2. Bestäm konkreta aktiviteter 

– Se sedan vad ni konkret bör ägna er åt. Det kan baseras på en analys av vilken påverkan ni har när det exempelvis rör klimat, avfall eller social påverkan. Se vad som gör mest skillnad för företaget affärsmässigt, för era kunder och samhället i stort. Titta på hur ni kan tjäna pengar på att vara hållbara. Vi vill att hållbara bolag ska överleva, de andra kan vi vara utan. Det är därför viktigt att hitta kopplingen mellan impact och hur ni kan tjäna pengar.

3. Håll koll på rapporteringen

– CSRD (EU-direktiv som vill höja kvalitetskraven på hållbarhetsrapportering, reds. anm.) påverkar en del bolag, men inte lika många som vi först trodde. Mindre företag har ofta större bolag som sina kunder – som i sin tur behöver rapportera. Så som mindre företag kan man exempelvis få frågan i upphandlingar hur man bidrar eller inte till löften som större bolag har ställt ut i sina hållbarhetsredovisningar. Därför kan även mindre företag behöva hålla koll på sin rapportering.  

4. Se hållbarhet som ett lärande

– Även om vi har pratat om hållbarhet i många, många decennier är det ändå lätt främmande för en del bolag. Tänk på att det är ett lärande som sätts igång. Istället för att direkt komma på bästa sättet att genomföra era hållbara aktiviteter är det viktigaste att faktiskt börja – och lära er längs vägen. Var ärlig och berätta att du håller på att lära dig snarare än att extrapolera verkligheten. 

5. Mät – om det fyller en funktion

– Allt är inte så lätt att mäta och det är viktigare att man gör något, inte bara det som är mätbart. Om det går att mäta är det ett bra instrument. Framför allt för bolag som ska rapportera – de behöver hitta nyckeltal. Om du mäter så sätt upp rimliga mått och mål som du kan leverera på. Då behöver du inte slå krokben på dig själv. Tänk återigen på att din hållbara utveckling måste följa din affär på ett bra sätt. 

Beata Pontén

Beata Pontén är grundare av Allies och WhyWay som jobbar tillsammans med Almi kring hållbarhet.

Fotograf: Mats Högberg

Beata Pontén, grundare och vd av Allies och WhyWay. Fotograf: Mats Högberg